Praca nie dla każdego

Każdy człowiek powinien wykonywać pracę, która jest zgodna z jego oczekiwaniami, umiejętnościami i możliwościami. Taka jest przynajmniej teoria. Im danej osobie bliżej do spełnienia tych warunków, tym potencjalnie jest on lepszym pracownikiem. Zawsze jest bowiem tak, że dany człowiek wykazuje talenty i możliwości do lepszego wykonywania jednych zadań niż do innych. Wiąże się to nie tylko ze zdobytą wiedzą, czy doświadczeniem nabytym w praktyce. Ma na to istotny wpływ także zbiór cech charakteru, które w istotny sposób definiują i określają człowieka. I sprawiają, że np. dla jednego rachunkowość będzie wymarzonym zajęciem, a dla drugiego czymś, czego kompletnie nie powinien się podejmować. Aby być dobrym specem od rachunkowości nie wystarczy wiedza nabyta na studiach. Warto wcześniej dowiedzieć się więcej o tym zawodzie, jeśli to możliwe, udać się na praktyki, aby potem uniknąć rozczarowania. Bo niektóre cechy charakteru, które są niemal nie do pominięcia, sprawiają, że ten zawód będzie tylko utrapieniem i zamiast przynosić satysfakcję, będzie dostarczał ciągłej frustracji. Wystarczy do tego, że pomarzy o tym zawodzie osoba, która jest ponad miarę aktywna, lubi ciągły ruch i szybkie zmiany. Z takim zestawem cech niezmierne trudno jej będzie podjąć się zadań, jakie wynikają z pracy w finansach.

Dobry księgowy na wagę złota

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność na wolnym rynku, doskonale wie, co sprawia, że jego firma uzyskuje przewagę nad innymi podmiotami gospodarczymi. Te czynniki mogą być różne. W niektórych przypadkach jest to innowacyjny produkt, w innych doskonała technologia produkcji dzięki której firma ma niskie koszty i może dobrze sobie radzić na silnie konkurencyjnym rynku, a w innym może być to niepowtarzalny wygląd, czy skuteczny marketing. Niezależnie od tych wszystkich czynników, jest jeszcze jeden bardzo ważny element każdego przedsiębiorstwa, który stanowi o jego sile. Są to ludzie w nim zatrudnieni. To oni mogą sprawić, że firma będzie sobie radzić doskonale, albo beznadziejnie. Każdy dobry specjalista w firmie przyczynia się do budowania jej silnej pozycji i należy o niego bardzo dbać. Jest to widoczne szczególnie w takich obszarach jak finanse, czy rachunkowość. Ludzie tam zatrudnieni mają trudne zadanie takiego gospodarowania zasobami firmy, które zawsze są zbyt małe w stosunku do potrzeb, aby firma mogła nie tylko przetrwać trudne chwile, ale też i rozwijać się, wykorzystując wszystkie nadarzające się ku temu okazje. Dobrzy specjaliści od rachunkowości dzięki znajomości przepisów i posiadanej wiedzy potrafią sprawić, że firma będzie miała zapewnioną stabilność finansową w dłuższej perspektywie czasu.

Różne zastosowania rachunkowości(kreatywna)

Przedsiębiorstwa działające na wolnym rynku poddane są nieustannej presji osiągania coraz to lepszych wyników. Dotyczy to wszystkich firm bez wyjątku, (oprócz oczywiście firm, których właścicielem jest Państwo i które mają nieco inne cele)a w szczególności tych, które notowane są na giełdach papierów wartościowych. Obowiązuje je konieczność publikowania raportów finansowych, zwykle co kwartał. I wiąże się z ogromnymi oczekiwaniami wszystkich akcjonariuszy, którzy zainwestowali w nią swoje pieniądze, co do tego, aby firma nieustannie osiągała coraz to korzystniejsze rezultaty swoich działań. Dyrektorzy firm zdając sobie doskonale sprawę z tych oczekiwań, oraz z tego, że od tego zależy nie tylko ich dalsza praca na danym stanowisku, ale też wysokość ich zarobków i premii za skuteczność zarządzania, uciekają się nierzadko do niezbyt zgodnych z prawem procedur, aby tylko móc wykazać się korzystnymi wynikami działalności. Duże pole do popisu daje tutaj zwłaszcza rachunkowość. Wysokiej klasy specjalista od finansów jest w stanie, balansując na granica prawa, sprawić, że niezbyt korzystne wyniki firmy, można poprzez różne przeksięgowania i zastosowanie bardzo skomplikowanych rozliczeń w dużej mierze ukryć i sprawić, że będą one wyglądać lepiej niż jest to w rzeczywistości. Z czasem może wyjść to na jaw, ale nie dzieje się to za każdym razem.

Rachunkowość przez internet

Rozwój współczesnych technik informatycznych sprawia, że istotnej przemianie ulega większość działań, jakimi zajmują się przedsiębiorstwa. Są to zmiany na tyle istotne, że obecnie nie jest absolutnie możliwe prowadzenie i efektywne zarządzanie jakąkolwiek firmą, nawet stosunkowo małą, bez dostępu do komputerów i możliwości jakie one umożliwiają. Obecny model rynku, który sprawia, ze przetrwać mogą na nim tylko firmy potrafiące działać efektywniej i skuteczniej od innych, wymusza stosowanie wszystkich działań, dzięki którym można uzyskać przewagę konkurencyjną. Jedną z rzeczy, które w ostatnich latach sprawiły, że jeszcze bardziej wzrosła sprawność działania, jest internet. Ułatwił on w stopniu wręcz niebywałym dokonywanie wielu czynności i sprawił, że to co kiedyś zajmowało dni, teraz może zajmować godziny. Sprawił też, że do wykonywania wielu rzeczy, nie są potrzebni ludzie wewnątrz firmy, bo może ona równie efektywnie działać, zatrudniając ludzi, którzy pracują poza nią, nie będąc w niej nawet zatrudnieni. W ten sposób wiele firm prowadzi rachunkowość przez internet, sprowadzając komunikację z księgowymi do mailowego przesyłania danych, uzupełnionego tylko w niezbędnych przypadkach o skanowanie dokumentów, czy przesyłanie oryginałów. Cała reszta dzieje się wirtualnie. I taki proces sprawdza się doskonale i wydaje się, że jest przyszłością.

Rola komputerów w prowadzeniu rachunkowości

Postęp technologiczny, jaki ma miejsce szczególnie w ostatnich latach, ma ogromne znaczenie dla całego świata. Nie tylko dla ludzi prywatnie, ale też, a może przede wszystkim dla przedsiębiorstw działających na rynku. To one bowiem, dążąc do uzyskiwania jak najlepszych wyników i maksymalnego optymalizowania swoich działań i coraz większych zysków, sięgają po wszystkie technologiczne rozwiązania, które tylko mogą sprawić, że firma będzie funkcjonować lepiej, sprawniej, oszczędniej i efektywniej. Postęp nie omija żadnego z tradycyjnych działów każdej firmy. Szczególnie ten, który ma związek z komputerami i tak zwaną informatyzacją, która sprawia, że zasoby firmy są lepiej kontrolowane, a tym samym lepiej wykorzystywane. Także rachunkowość przedsiębiorstw ogromnie zyskała dzięki wprowadzeniu komputerów do działów księgowości. Tam ich cechy takie jak ogromna szybkość obliczeń, nieomylność i łatwość segregowania danych wg. potrzebnych kryteriów są niezmiernie cenione i w chwili obecnej chyba żaden przedsiębiorca nie wyobraża sobie istnienia bez dostępu do informacji, jakie za pomocą systemów komputerowych, są zbierane, agregowane i opracowywane w dziale księgowości. Wiedza ta, odpowiednio przestawiona, pozwala na podejmowanie lepszych decyzji i przynosi w każdym wymiarze ogromne oszczędności.

Outsourcing usług księgowych

Jedną z rzeczy, która w istotny sposób charakteryzuje gospodarkę światową, jest fakt postępującej nieustannie specjalizacji. Rosnąca coraz bardziej konkurencja na rynku i zmiany, które powodują, ze bariery wejścia na coraz większą liczbę rynków są coraz mniejsze, sprawiają iż przedsiębiorstwa, które chcąc utrzymać się i w dodatku jeszcze rozwijać w tak trudnych warunkach, muszą działać maksymalnie efektywnie, aby nie zostać pokonanymi przez sprawniejszych rywali. Wymusza to na nich wiele działań, które kiedyś nie były brane pod uwagę, a obecnie stają się normą i koniecznością. Jednym z takich działań jest skupianie działań firmy tylko na tym, co stanowi jądro jej istnienia i jest dla niej absolutnie najważniejsze. Przedsiębiorcy dążą do tego, aby w bezpośrednim zakresie działań mieć pod ścisłą kontrolą tylko to, co sprawia, że firma generuje zyski i co stanowi największą wartość firmy. Wszystkie inne działania są „wypychane” na zewnątrz. Obejmuje to wiele działów, takich jak choćby transport, logistyka, kadry, czy choćby rachunkowość. Wszystkie te działania są potrzebne firmom, ale niekoniecznie niezbędne jest, aby firma np. posiadała własny magazyn, czy flotę pojazdów. Także księgowością i rachunkowością mogą zająć się zewnętrzni specjaliści, którzy wprawdzie kosztują, ale w dłuższej perspektywie, jest to dla większości firm opłacalne.

Znaczenie rachunkowości zarządczej

Intensywny rozwój gospodarki światowej, związany przede wszystkim z ustrojem kapitalistycznym, który jest siłą napędową gospodarek narodowych większości krajów świata, sprawia, że rośnie nie tylko skala działania, ale także konkurencyjność, co sprawia, że aby odnieść sukces na krajową, czy międzynarodową skalę, trzeba w sposób niemal doskonały gospodarować posiadanymi zasobami, aby móc wykorzystywać je maksymalnie efektywnie i dzięki temu uzyskiwać przewagę nad firmami konkurencyjnymi. Taki rozwój sytuacji spowodował szybki rozwój wielu dziedzin wiedzy, mających wspierać firmy i ich przywódców w podejmowaniu najlepszych i najtrafniejszych w danym momencie, decyzji. W ten sposób z tradycyjnej rachunkowości wydzieliła się rachunkowość zarządcza. Bazuje ona w pewnej mierze na tradycyjnym pojmowaniu tego obszaru działania firmy, ale jej zastosowania są już diametralnie różne. Jest ona inaczej nazywana rachunkowością menedżerską, co równie trafnie określa jej zastosowanie. Ma ona bowiem pomagać w zarządzaniu firmą, w optymalizowaniu podejmowanych decyzji i określaniu najlepszych z możliwych kierunków rozwoju przedsiębiorstwa, w oparciu o wiedzę, jaką można uzyskać z informacji będących w posiadaniu firmy. Obecnie jest to już bardzo rozbudowana i dość istotnie różniąca się dziedzina w stosunku do tradycyjnie pojmowanej księgowości. Wydaje się, że wraz z upływem lat będzie jeszcze nabierać większego znaczenia.

Ważny dział każdej firmy

Każde przedsiębiorstwo, jakie istnieje na rynku, niezależnie, czy jest to mały podmiot gospodarczy, czy ogromna korporacja o międzynarodowym zasięgu, czy jest to firma prywatna, czy państwowa, ma w swojej strukturze działy i obszary działania, które są dla nich wszystkich wspólne. Różnią się tylko zakresem działania i liczbą osób nim zajmujących. W małej firmie nierzadko sam właściciel pełni wiele funkcji, począwszy od sprzedawcy, poprzez księgowego, aż po magazyniera i kuriera. To wymusza na nim skala działania i ograniczenia, przeważnie finansowe. W wielkich firmach istnieją specjalne działy, z których każdy zajmuje się tylko jedną z wymienionych działalności. Nie da się bezpośrednio ich porównać, bo każdy jest ważny, aby firma istniała i realizowała swoje cele. Niemniej jednak zawsze można wyznaczyć takie działy, które są uznawane za bardziej priorytetowe i mające większe znaczenie. Niemal zawsze tak ważnym obszarem działania dla większości firm jest rachunkowość. Na tak trudnym i konkurencyjnym rynku, jaki mamy obecnie, sprawne i rozsądne zarządzanie posiadanymi zasobami, zwłaszcza finansowymi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Żaden przedsiębiorca, który nie będzie posiadał stosownej wiedzy o tym, jak wygląda jego sytuacja finansowa i na co może sobie pozwolić, a czego musi unikać, jest w bliższej, lub dalszej przyszłości skazany na porażkę.

Podstawowy przedmiot na studiach ekonomicznych

Wszystkie uczelnie, które zajmują się kształceniem na poziomie wyższym i których jednym z podstawowych celów jest wypuszczanie na rynek pracy ludzi, którzy będą posiadać umiejętności na nim potrzebne, starają się uważnie śledzić istniejące i nieustannie zmieniające się trendy dotyczące potencjalnego zapotrzebowania na kadry. Muszą przy tym patrzeć co najmniej kilka lat w przyszłość, bo student, który rozpoczyna naukę, opuści mury uczelni za cztery, pięć lat i nie powinien w tym czasie uczyć się czegoś, co będzie nieprzydatne. Wiedza przydatna studentowi jest bardzo różna i zależna od rodzaju uczelni. Z oczywistych względów jest zupełnie inna na uczelni medycznej i ekonomicznej. Zwłaszcza te ostatnie skazane są niejako na dokładne badanie potrzeb, aby ich studenci uczyli się tego, co będzie potrzebne, bo ekonomia i przedsiębiorstwa to dynamiczny rynek, który potrafi się nierzadko bardzo szybko zmieniać i kreować nowe potrzeby. Jednym z podstawowych przedmiotów, który od lat jest jednym z filarów każdej szanującej się uczelni ekonomicznej, jest rachunkowość. Wiedza z zakresu tego przedmiotu, mniej lub bardziej pogłębiona jest obecna w planie zajęć niemal każdego studenta. Nie dzieje się to bez przyczyny. Podobnie jak wiedza o finansach, mikro i makroekonomii jest bowiem podstawą do lepszego zrozumienia wszystkich procesów, jakie zachodzą w gospodarce, czy w przedsiębiorstwach. I pozwala na bardziej świadomą naukę przedmiotów specjalistycznych, nawet, jeśli nie są z nią bezpośrednio związane.

Podstawowe rodzaje rachunkowości

Każda dziedzina życia i działalności człowieka wraz z rozwojem zakresu działania i upływem lat staje się coraz szersza i bogatsza o nowe rzeczy i tematy. Dotyka to zwłaszcza tych dziedzin, które są istotne i mają istotny wpływ na codzienne funkcjonowanie ludzi i firm. Wiedza, która kiedyś była skromna i możliwa do opanowania przez jednego człowieka, staje się coraz bardziej wyspecjalizowana i coraz obszerniejsza, co sprawia, że z czasem niemożliwe staje się opanowanie choćby jej wycinka w stopniu na tyle dobrym, aby móc się nią sprawnie posługiwać w swej pracy. Doskonałym przykładem takiego postępu jest rachunkowość. W skrócie ujmując, jest ona systemem, dzięki któremu ludzie są w stanie odzwierciedlić i przedstawić w zrozumiały i jednolity sposób rozmaite procesy gospodarcze, związane z firmą, czy wręcz całym państwem. Wraz z rosnącym skomplikowaniem i wielkością procesów gospodarczych, jakie zachodzą na całym świecie, jednolita wiedza w tym temacie przestała wystarczać i pojawiło się zapotrzebowanie na bardziej wyspecjalizowane rodzaje rachunkowości. Tym sposobem pojawiła się rachunkowość zarządcza, której celem stało się nie dokumentowanie procesów, które miały miejsce, ale wyciąganie na podstawie tych informacji, takich danych, które mogą przyczynić się do lepszego gospodarowania posiadanymi zasobami.

error: Content is protected !!