Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Gdynia | Zarabianie w Internecie

Posts Tagged ‘Hologramy kolekcjonerskie ELS do legitymacji studenckiej Gdynia’

Zarządzanie przedsiębiorstwem a rachunkowość

Wśród kilku rodzajów rachunkowości największe znaczenie dla rzetelnego i opartego na ścisłych podstawach zarządzania firmą ma tak zwana rachunkowość zarządcza. Innym określeniem używanym dla tego rodzaju rachunkowości jest rachunkowość menedżerska, bo jej podstawowym celem jest dostarczenie danych niezbędnych do podejmowania ważnych decyzji przede wszystkim na użytek tych osób, których zadaniem jest podejmowanie decyzji mających wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa, a także bieżących, nie związanych z planami rozwojowymi, tylko z codziennym funkcjonowaniem firmy. Roli rachunkowości menedżerskiej nie da się przecenić w procesie zarządzania, niezależnie od tego, czy mowa o dużej korporacji zatrudniających kilkaset czy też nawet kilka tysięcy osób, czy też chodzi o małą firmę, składającą się z właściciela i kilku zaufanych pracowników, chociaż oczywiście w tym drugim przypadku skala jest dużo mniejsza. Podstawową funkcją tak rozumianej rachunkowości zarządczej jest wspieranie tworzenia budżetu przedsiębiorstwa. Tutaj liczy się nie tylko bieżąca kontrola wydatków i wpływów, ale i planowanie, wymagające czasami szybkiego podejmowania decyzji o charakterze strategicznym. Żeby firma przynosiła zyski, nie należy dopuścić do sytuacji, kiedy o budżecie decydują inne kwestie niż chłodna kalkulacja.

error: Content is protected !!