Posts Tagged ‘adres dla firmy na Ochocie Warszawa’

Czym się różni rachunkowość od księgowości

Wiele osób, zwłaszcza takich, które nie zajmują się takimi sprawami zawodowo myli księgowość z rachunkowością. W oczach specjalistów zajmujących się szeroko pojętą rachunkowością jest to jednak całkowicie nieuprawnione. W precyzyjnym ujęciu rachunkowość to pojęcie znacznie szersze. Oznacza ona systematyczne ujęcie wszystkich działających w kraju podmiotów gospodarczych oraz wszystkich zdarzeń gospodarczych w dokładnym mierniku pieniężnym. Rachunkowość daje obraz przekrojowy oraz najbardziej aktualny sytuacji majątkowej i finansowej wszystkich podmiotów gospodarczych. W rachunkowości wyróżnia się w niej trzy najważniejsze działy: kalkulacja, sprawozdawczość i właśnie wspomniana na wstępie księgowość, często utożsamiana z całą rachunkowością. Dotyczy ona części rachunkowości obejmującej przede wszystkim działalność rejestracyjną: podmiotów i zdarzeń gospodarczych, a przede wszystkim ilościowym i pieniężnym ujęciem tych zdarzeń i ich rzetelnym udokumentowaniem. W rzetelnie prowadzonej księgowości każde takie zdarzenie musi mieć dokładnie określone źródło. Księgowość daje obraz tego, jak konkretne zdarzenia gospodarcze wpływają na sytuację podmiotu gospodarczego. Jak widać, pojęć tych nie powinno się używać zamiennie, ponieważ dotyczą nieco innych fragmentów rzeczywistości ekonomicznej.

error: Content is protected !!